O Dobrši

Koncertní lokace

O Dobrši

Dobrš je jihočeská vesnička, sice malá svojí rozlohou, ale velká svojí bohatou historií, a to i kulturní. Můžeme o ní právem hovořit jako o perle šumavského Podlesí. Leží na vyvýšenině 18 km jihozápadně od Volyně ve výšce 710 metrů nad mořem. Turisticky je tato oblast regionu Strakonicka velmi atraktivní, krajina má velký půvab. Do velké míry její současnou podobu předurčil rod Koců z Dobrše, i když dobršské sídliště zasahuje svými počátky do raného středověku. O tom svědčí dva cenné románské kostely v mimořádně terénně pozoruhodné situaci. Strategická poloha obce Dobrš a zejména poloha kostelů je možným předpokladem pro existenci hradiště v těchto místech. 

Dobrš má i své pozoruhodné historické osobnosti. Mezi ně patří barokní kazatel a literát Ondřej Jakub de Waldt, který zde jako kněz působil na přelomu 17. a 18 století dlouhých 42 let a sepsal zde zásadní část svého díla – především barokních kázání. Na jeho činnost v nedávných letech navázal politický vězeň, skaut, nositel Řádu TGM Páter Martin František Vích, který zde byl farářem víc než 41 let. 

Vstupní brána do zámeckého areálu byla do renesanční podoby upravena r. 1596, opravena a restaurována byla r. 1996. Právě v době renesanční se Dobrš těšila jako kulturní a společenské centrum kraje velkému rozkvětu.

Na tuto tradici navazuje i festival, který také oživuje tradici hudebních produkcí v 60. a 70. letech minulého století, kdy sál budovy hostince „U Dražných“ na návsi., který je také kulturní památkou, byl centrem hudební produkce neoficiálního proudu, ideově a politicky tehdy nežádoucího a ještě dříve – v době mezi válkami také díky místnímu Čtenářsko-ochotnickému spolku Svornost i centrem ochotnického divadla. 

Fyzická, skutečná brána je jedním z dobršských lákadel pro turisty, jednou z místních dominant i chloubou. Přes nelehký osud, kdy byla na pokraji zániku, když vlastně dodnes nemá ani oficielního vlastníka, který by se k ní přihlásil a o ni staral, se tak stala symbolem festivalu, od ní je tedy odvozen jeho název, symbol brány má festival i ve svém logu. Klenutý oblouk, brána otevřená hudbě, poznání, novým vjemům, očekávání, inspiraci, fantazii – všemu tomu i mnohému dalšímu, co může obsahovat, pojmout slovo kultura, již je hudba neodmyslitelnou součástí. Tak tomu bylo po staletí, když v dobách dávných dobršská tvrz a později zámek byly jedním z přirozených kulturních center regionu Podlesí. A tak tomu může být i dnes, třeba díky festivalu, který si hned v prvním ročníku vytkl ambici být mezinárodním.

DOBRŠ – MÍSTO KONÁNÍ MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU DOBRŠSKÁ BRÁNA

Dobrš – místo konaní hudebního festivalu Dobršská brána

Rádi Vám nabízíme právě dokončenou videopozvánku, představující jihočeskou Dobrš, její památky. To jsou také místa, kde se budou konat jednotlivé koncerty festivalu. Přijďte se přesvědčit o genius loci Dobrše na vlastní oči…

Zveřejnil(a) Mezinárodní hudební festival Dobršská brána dne Čtvrtek 25. května 2017

Mohlo by se Vám líbit

CATEGORY: DOBRšSKá BRáNA 2020| Změnit kategorii

Zahájení

ČÍST VÍCE

Vojtech Szabó / SVK

16:00 kostel

Sólový hráč na akordeon Vojtech Szabó patří k evropské interpretační špičce. Ačkoliv se věnuje

ČÍST VÍCE

Vesna Cáceres / CZE

17:30 kostel

Skladatelka, zpěvačka, akordeonistka se na festivalu představí autorským projektem “Le bal des fleurs” (bál

ČÍST VÍCE

Marešová Yasinski RAZAM / CZE, BLR

19:00 zámek

Worldmusic se silnými slovanskými kořeny, ve které se potkávají hudebníci z Čech, Běloruska a Ruska.

ČÍST VÍCE

Kimmo Pohjonen SKIN / FIN

20:30 zámek

Jeden z nejslavnějších a nejprogresivnějších akordeonistů současnosti je zřejmě Kimmo Pohjonen. Hudební experimentátor si

ČÍST VÍCE

Vernisáž CoCo

11:00 zámek

ČÍST VÍCE

Check accordion Trio /CZE

13:30 kostel

Check Accordion Trio je uskupení tří mladých akordeonistů, studujících na Národní hudební akademii v

ČÍST VÍCE

Eliška Sýkorová /CZE

15:00 zvonice

První písně písničkářky s pianem a s harmonikou vznikaly ve francouzštině, angličtině či tamilštině. Postupem

ČÍST VÍCE

Daniel Mille Quintet / CHE, FRA

16:30 zámek

Za více jak třicet let kariéry, doprovázené vydáním mnoha alb, se akordeonista Daniel Mille

ČÍST VÍCE

Ondřej Zámečník Kvintet / CZE

18:00 zámek

Repertoár kapely tvoří autorské kompozice, které vycházejí z jazzového myšlení a díky neobvyklému nástrojovému

ČÍST VÍCE

Charles Pasi Quintet / FRA

20:30 zámek

Charles Pasi je francouzský zpěvák. Je francouzsko-italského původu. Poprvé veřejně vystupoval v sedmnácti letech

ČÍST VÍCE