Anna Romanovská solo

Anna Romanovská solo

Česká republika

 Anna Romanovská Fliegerová

Anna Romanovská Fliegerová

Anna Romanovská Fliegerová se narodila 21.3.1982 v Praze. Vystudovala hru na housle na Pražské konzervatoři. V červnu 2008 dokončila magisterské studium na PedF UK v Praze (obory housle a hudební výchova). Od září 2009 se tamtéž věnuje doktorskému studiu. Tématem její dizertační práce je život a dílo irského hudebního skladatele Johna Buckleyho.

Od roku 1994 pravidelně absolvovala letní houslové kurzy profesorů J. Pazdery, P. Messiereura, P. Prantla, P. Kudeláska a B. Matouška. V dubnu 2006 a 2007 reprezentovala Univerzitu Karlovu na mezinárodních mistrovských kurzech komorní hudby v programu Evropské unie MUSTUFE (music study festival) v Litvě. V rámci vysokoškolského výměnného programu Erasmus studovala jeden semestr na St. Patrick´s College of Dublin a absolvovala též čtrnáctidenní stáž na partnerské univerzitě v Moskvě.

V roce 2006 začala pořádat srpnové houslové kurzy profesora B. Matouška ve Zlaté Koruně v rámci Královského hudebního festlivalu, na jehož dramaturgii se taktéž podílela (ročník 2006, 2007, 2008 a 2013). Je stálou členkou komorního orchestru Berg (od roku 2000). S různými orchestry a komorními soubory (např. Filharmonický orchestr České Budějovice, Ensemble Grace, Ecce musica, Shvituris quartet, 108 Hz – sdružení pro provádění soudobé hudby pod vedením Vlastislava Matouška ad.) koncertovala v zemích EU, Švýcarsku, Japonsku, Turecku a na Kypru.

Mezi její další hudební aktivity patří zpěv, hra na japonský tradiční nástroj kotó a kompozice. Kromě jiného je autorkou hudby k divadelní hře „1+KK“.

http://www.annafliegerova.cz/index.php?page=biografie